Skip to main content

Polityka prywatności i plików cookie w Internecie

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookie w Internecie („Polityka“) została wdrożona w celu poinformowania Państwa, w jaki sposób Sonova AG, jako administrator danych, której siedziba to Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, Szwajcaria, i jej spółki zależne („Sonova“ lub „my“ lub „nas“) przetwarzają dane osobowe użytkownika podczas jego wizyty na tej stronie internetowej oraz które pliki cookie i inne podobne technologie są używane przez firmę Sonova.

Niektóre usługi świadczone przez tę stronę internetową mogą wymagać gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Jeśli nie chcesz podawać swoich Danych Osobowych, możesz nie być w stanie uzyskać dostępu do niektórych części strony internetowej lub możemy nie być w stanie odpowiedzieć na Twoje żądanie.

A. Przetwarzane dane osobowe i cele

Podczas wizyty na tej stronie internetowej firma Sonova może gromadzić następujące dane osobowe:

 • Twój tytuł, imię, nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu
 • Dane wrażliwe, takie jak dane dotyczące zdrowia
 • Informacje na temat korzystania ze strony internetowej 

Trzy podstawy prawne, dla których gromadzimy Twoje dane osobowe, to Twoja zgoda, nasz interes prawny i wymogi prawne.

Te Dane Osobowe mogą być gromadzone w następujących celach: 

 • Na podstawie twojej zgody: w celu utworzenia konta, skontaktowania się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, udzielenia odpowiedzi użytkownikom przez sonova, przeprowadzenia testu słuchu online
 • W oparciu o nasz uzasadniony interes: analiza wydajności strony internetowej, ulepszanie naszych usług i funkcjonalności naszej strony internetowej
 • Aby spełnić wymogi prawne (tj. reagować na dochodzenia prawne)

B. Ujawnianie danych osobowych

Nie będziemy sprzedawać, udostępniać ani w inny sposób rozpowszechniać Twoich Danych Osobowych stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej Polityce. Sonova może udostępniać Dane Osobowe Użytkownika następującym stronom trzecim: spółkom zależnym i innym podmiotom grupy Sonova; naszym partnerom, współwykonawcom i podwykonawcom w celu zapewnienia prawidłowego wykonania strony internetowej i usług; organom publicznym lub rządowym, jeżeli jest to wymagane przez prawo.

C. Przekazywanie danych osobowych

Strony trzecie, którym możemy przekazywać Dane Osobowe, mogą znajdować się poza krajem, w którym przetwarzamy Twoje Dane Osobowe. W takim przypadku i jeśli strona trzecia znajduje się w kraju, który nie jest uważany za oferujący odpowiedni poziom ochrony danych osobowych zgodnie z unijnym prawem o ochronie danych lub innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych, wdrożymy odpowiednie procedury i środki w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony. 

Środki te mogą się różnić w zależności od kraju, zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zabezpieczeniach i mechanizmach prawnych, skontaktuj się z nami pod adresem podanym w sekcji „Kontakt“.

D. Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do wyżej wymienionych celów. Oznacza to, że Dane Osobowe zostaną usunięte, gdy tylko cel przetwarzania Danych Osobowych zostanie osiągnięty. Firma Sonova może jednak przechowywać Dane osobowe dłużej, jeśli jest to konieczne do spełnienia wymogów obowiązującego prawa lub jeśli jest to konieczne do ochrony lub wykonywania naszych praw.

E. Bezpieczeństwo danych osobowych

Firma Sonova wdraża szereg środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed incydentami bezpieczeństwa lub nieupoważnionym ujawnieniem. Te środki bezpieczeństwa opierają się na odpowiednich standardach bezpieczeństwa branżowego i obejmują między innymi kontrolę dostępu, hasło, szyfrowanie i regularne oceny bezpieczeństwa.

F. Twoje prawa do prywatności

W zależności od tego, co może być istotne zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, możesz zażądać dostępu, uzyskania informacji, sprostowania, usunięcia, przenoszenia swoich Danych Osobowych, ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych lub wycofać swoją zgodę. Masz również prawo w odniesieniu do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania. Należy pamiętać, że korzystanie z takich praw nie ma wartości bezwzględnej i podlega ograniczeniom prawnym.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące swoich danych osobowych lub chcesz skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z nami. 

Masz również prawo do złożenia skargi do lokalnego organu nadzorczego lub właściwego organu regulacyjnego, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich Danych Osobowych narusza obowiązujące prawo.

G. Polityka dotycząca plików cookie

G.1 Co to są pliki cookie?

Pliki cookie to małe pliki przechowywane przez większość przeglądarek internetowych w celu śledzenia informacji o odwiedzających i umożliwienia firmie Sonova uczynienia swojej oferty internetowej bardziej odpowiednią dla użytkownika. Podczas wizyty na naszej stronie internetowej sonova używa czterech rodzajów plików cookie. Okres ich przechowywania zależy od każdego kraju i odpowiednich przepisów dotyczących stosowania, ale będziemy je przechowywać przez co najmniej sześć miesięcy zgodnie z wytycznymi francuskiego organu ochrony danych.

G.2 Jak z nich korzystamy?

Używamy plików cookie w celu:

 • Uzyskiwanie informacji o ustawieniach przeglądarki, nazwie domeny, dostawcy usług internetowych, systemie operacyjnym, dacie i godzinie dostępu, lokalizacji, typie urządzenia używanego do uzyskania dostępu do strony internetowej w celu uzyskania dostępu do naszej strony internetowej i prowadzenia administracji systemem
 • Uzyskaj informacje o innych odwiedzonych witrynach lub typach wyszukiwań, które wykonujesz, aby zawęzić swoje wrażenia
 • Zapobiegaj nieuczciwym działaniom i popraw bezpieczeństwo
 • Poznaj i przeanalizuj swoje preferencje przeglądania oraz produkty, które Cię interesują
 • Powiązanie poprzedniego zachowania w witrynie po zarejestrowaniu się z danymi na stronie internetowej Sonova z celami biznesowymi i technicznymi
Niektóre pliki cookie używane przez nasze strony internetowe są ustawiane przez nas, a niektóre są ustawiane przez strony trzecie w imieniu firmy Sonova. Korzystanie przez nas z plików cookie stron trzecich umożliwia reklamę dostosowaną do indywidualnych potrzeb, co oznacza, że użytkownik może zobaczyć reklamę firmy Sonova na innych odwiedzanych stronach internetowych. 

G.3 Jakich rodzajów plików cookie używamy?

 • Ściśle niezbędne pliki cookie: te pliki cookie są niezbędne, aby zapewnić Ci podstawowe funkcje naszej strony internetowej i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. 
 • Wydajnościowe i analityczne pliki cookie: te pliki cookie pozwalają nam liczyć wizyty i źródła ruchu w celu pomiaru i poprawy wydajności naszej strony internetowej.
 • Funkcjonalne pliki cookie: te pliki cookie są używane w celu zapewnienia rozszerzonej funkcjonalności i personalizacji podczas wizyty.
 • Targetujące lub reklamowe pliki cookie: te pliki cookie mogą być ustawiane za pośrednictwem naszej strony internetowej przez naszych partnerów reklamowych w celu zbudowania profilu Twoich zainteresowań i zaproponowania Odpowiednich reklam.

Nasze strony internetowe mogą również korzystać z Google Analytics, usługi analityki internetowej świadczonej przez Google, Inc. („Google“). Google Analytics wykorzystuje również pliki cookie, aby pomóc witrynie przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny na wielu urządzeniach. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika będą przesyłane i przechowywane przez Google, w tym transfery do Stanów Zjednoczonych. Aby dowiedzieć się więcej o Google Analytics kliknij tutaj. Możesz zrezygnować ze śledzenia przez Google Analytics ze skutkiem na przyszłość, pobierając i instalując Google Analytics Opt-out Browser Add on dla swojej obecnej przeglądarki internetowej.
 

G.4 Jak zarządzać plikami cookie?

Każdy rodzaj plików cookie odzwierciedla określony cel, na naszej stronie internetowej można łatwo wyrazić zgodę na każdy cel. Akceptując wszystkie pliki cookie, będziesz mieć w pełni spersonalizowane wrażenia z Internetu. Pozwalamy Ci wybrać, które rodzaje plików cookie akceptujesz lub blokujesz, ale może to wpłynąć na Twoje wrażenia z korzystania z witryny i oferowanych przez nas usług (jak wspomniano powyżej). Niemniej jednak możesz korzystać z usługi nawet w przypadku odmowy wyrażenia zgody na niektóre pliki cookie, z wyjątkiem ściśle niezbędnych plików cookie. W każdej chwili możesz wycofać lub zmodyfikować swoją zgodę, przechodząc na stronę „Preferencje dotyczące plików cookie“.

Sposób wyrażenia zgody na każdy cel lub zaakceptowania wszystkich plików cookie będzie zależał od obowiązującego prawa dotyczącego plików cookie w Twoim kraju i będzie łatwy do znalezienia i wyjaśnienia w banerze plików cookie.

Jeśli nie jesteś zainteresowany zaletami naszych plików cookie, funkcja „Pomoc“ Twojej przeglądarki może zawierać instrukcje, jak zapobiegać plikom cookie lub usuwać istniejące pliki cookie. Możesz także dowiedzieć się, jak zablokować wszystkie nowe pliki cookie w przeglądarce i jakie kroki konfiguracji są wymagane, aby otrzymywać powiadomienia o nowych plikach cookie. 

Bardzo pomocne informacje na temat plików cookie w ogóle są dostępne na tych stronach internetowych: http://www.allaboutcookies.org/ lub https://cookiepedia.co.uk.

H. Wtyczki mediów społecznościowych

Wtyczki mediów społecznościowych są częścią niektórych stron internetowych firmy Sonova i istnieją dla dostawców mediów społecznościowych („Dostawca“); to znaczy Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Google+ i Youtube. Gdy odwiedzasz stronę, klikając taką wtyczkę, Twoja przeglądarka połączy się z odpowiednim serwerem mediów społecznościowych. Jednocześnie Dostawca będzie wiedział, że odwiedziłeś naszą stronę internetową przed wylądowanie na stronie mediów społecznościowych. Jeśli jesteś zarejestrowany i zalogowałeś się u odpowiedniego Dostawcy, Twoja wizyta może być również powiązana z Twoim kontem użytkownika. Dostawcy na ogół nie dostarczają konkretnych informacji o tym, jakie dane są przesyłane podczas korzystania z ich wtyczek społecznościowych. W związku z tym nie mamy ostatecznej możliwości weryfikacji treści i zakresu przesyłanych danych lub ich wykorzystania przez takich Dostawców. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zapoznaj się z postanowieniami dotyczącymi ochrony danych odpowiedniego Dostawcy. Jeśli nie chcesz, aby Dostawca zbierał dane o Tobie za pośrednictwem naszej strony internetowej, dezaktywuj wtyczki w przeglądarce internetowej. Jeśli chcesz uniknąć linku do istniejącego konta użytkownika, musisz wylogować się ze strony internetowej mediów społecznościowych przed wizytą na naszej stronie internetowej.

I. Linki stron trzecich

Niniejsza Polityka dotyczy wyłącznie korzystania z tej strony internetowej. Możemy udostępniać Ci linki do stron internetowych osób trzecich, które mogą Cię zainteresować. Należy jednak pamiętać, że firma Sonova nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i dostępność takich stron internetowych i nie może zagwarantować praktyk w zakresie ochrony prywatności takich stron internetowych.

J. Skontaktuj się z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań, komentarzy lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki lub w celu skorzystania z praw do prywatności dozwolonych przez obowiązujące prawo związane z Danymi osobowymi, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych pod następującym adresem e-mail: privacy@sonova.com.