Skip to main content

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Grupa Sonova (czyli spółka Sonova Holding AG i wszystkie jej jednostki zależne) ceni sobie wspólne wartości takie jak innowacyjność, zaangażowanie i odpowiedzialność, dlatego też szanuje prywatność wszystkich osób, które powierzyły jej swoje dane osobowe, w tym osób odwiedzających nasze witryny internetowe, użytkowników naszych aplikacji itp. W Oświadczeniu o ochronie danych osobowych („Oświadczenie”) opisano działania, które podjęliśmy, by spełnić wymogi w zakresie ochrony danych osobowych nakładane przez szwajcarskie, unijne i inne obowiązujące przepisy prawa regulujące gromadzenie, przechowywanie, wykorzystywanie i przekazywanie („Przetwarzanie”) danych osobowych.

Za Dane osobowe uznajemy: wszelkie informacje, na podstawie których ktoś może lub mógłby ustalić Państwa tożsamość, na przykład Państwa imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer seryjny urządzenia, numer ubezpieczenia społecznego i tego typu dane.

W niniejszym Oświadczeniu opisano sposoby, w jakie Przetwarzamy Dane osobowe uzyskane od Państwa za pośrednictwem witryny internetowej lub aplikacji należącej do spółki Sonova AG lub dowolnej z jej jednostek stowarzyszonych i jednostek zależnych („Sonova” lub „My”), lub kontrolowanej przez tę spółkę lub jedną z jej jednostek stowarzyszonych i zależnych. Niniejsze Oświadczenie odnosi się wyłącznie do Danych osobowych gromadzonych przez spółkę Sonova online, na przykład poprzez witrynę internetową, pocztę elektroniczną i inne aplikacje oraz narzędzia internetowe, jednak nie odnosi się do gromadzenia Danych offline.

Uwaga: informacje i usługi świadczone tu przez spółkę Sonova są skierowane wyłącznie do osób dorosłych, nie zaś do dzieci w wieku poniżej 16 lat. Nie zbieramy świadomie Danych osobowych od nikogo, kto nie ukończył 16 lat. Każda osoba podająca tu swoje Dane osobowe oświadcza, że ukończyła 16 lat. Jeśli dowiedzą się Państwo, że Państwa dziecko podało nam Dane osobowe bez Państwa zgody, mogą Państwo powiadomić nas o tym w sposób opisany w poniższym rozdziale „Jak się z nami skontaktować”. Jeśli dowiemy się, że gromadziliśmy dowolne Dane osobowe od dzieci w wieku poniżej 16 lat, niezwłocznie podejmiemy kroki, by usunąć takie dane oraz profil dziecka.

Zgoda na gromadzenie

Ogólnie rzecz biorąc zbieramy i przetwarzamy Państwa Dane osobowe , aby móc świadczyć dla Państwu usługi, przekazywać żądane produkty i informacje, podejmować działania związane z zawartą umową lub aby przeprowadzić pewne analizy statystyczne wynikające z naszego uzasadnionego interesu, np. w celu udoskonalenia naszych produktów i usług oraz treści naszych stron internetowych i aplikacji a także do celów administracyjnych.

W pewnych przypadkach możemy również poprosić o Państwa wyraźną zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie Państwa Danych osobowych, która będzie wymagana w szczególności w związku z przesyłaniem Państwu materiałów marketingowych lub newsletterów dotyczących naszych produktów i usług.

Aktualizacje niniejszego Oświadczenia

W razie konieczności możemy okresowo aktualizować niniejsze Oświadczenie. W takim przypadku opublikujemy zaktualizowane wersje niniejszego Oświadczenia na tej stronie. Zaktualizowane Oświadczenie będzie odnosić się wyłącznie do danych zgromadzonych po jego wejściu w życie. Zachęcamy do okresowego sprawdzania niniejszej strony pod kątem najnowszych informacji na temat naszych praktyk w zakresie prywatności. Dalsze korzystanie przez Państwa z naszych usług po opublikowaniu zmian Oświadczenia oznaczać będzie, że akceptują Państwo takie zmiany.


Jakie Dane osobowe gromadzimy na Państwa temat?

Większość naszych usług nie wymaga żadnej rejestracji, co oznacza, że mogą Państwo odwiedzać nasze witryny lub korzystać z naszych aplikacji bez podawania nam żadnych danych osobowych na swój temat. Jednakże niektóre usługi mogą wymagać rejestracji, a tym samym podania nam Danych osobowych. Rodzaje gromadzonych Danych osobowych zależą od Państwa interakcji ze spółką Sonova oraz usługami, z których Państwo korzystają, jednak zasadniczo mogą obejmować Państwa imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, a także informacje na temat korzystania z witryny internetowej lub aplikacji. Możemy także gromadzić informacje na temat Państwa stanu zdrowia, które przekazują Państwo, odpowiadając na nasze pytania i wypełniając ankiety. Możemy również otrzymywać Państwa Dane osobowe, śledząc Państwa interakcje z naszymi usługami, na przykład poprzez korzystanie z plików cookie (więcej informacji na temat plików cookie podano poniżej).

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa Dane osobowe?

Możemy wykorzystywać Państwa Dane osobowe wyłącznie w sposób opisany w niniejszym Oświadczeniu, aby świadczyć Państwu usługi i reagować na Państwa żądania; w zakresie, w jakim jest to dozwolone lub wymagane przez przepisy obowiązującego prawa lub na potrzeby dowolnego śledztwa bądź czynności wyjaśniających. Możemy dodatkowo anonimizować lub pseudonimizować oraz łączyć gromadzone dane w celach statystycznych, by ulepszać oferowane przez nas produkty i usługi. Jeśli nie chcą Państwo podawać nam takich informacji, prosimy nie korzystać z tych funkcji naszych witryn internetowych ani aplikacji.

Komu udostępniamy Państwa Dane osobowe?

Spółka Sonova nie handluje Państwa Danymi osobowymi. Udostępniamy (lub ujawniamy w inny sposób) Państwa Dane osobowe naszym jednostkom zależnym, jednostkom stowarzyszonym lub innym zaufanym partnerom biznesowym świadczącym usługi w naszym imieniu, na przykład wsparcie techniczne lub ocena przydatności naszych witryn internetowych i aplikacji, w celach marketingowych (jeśli mamy na to Państwa zgodę) lub w innych celach związanych ze świadczeniem usług. Możemy również udostępniać Państwa dane osobowe za pośrednictwem plików cookie sieciom reklamowym w zakresie w jakim wyrazili Państwo na to zgodę. Zawarliśmy z takimi podmiotami umowy, by dopilnować, aby Dane osobowe przetwarzano zgodnie z naszymi instrukcjami oraz niniejszym Oświadczeniem, a także wszelkimi innymi stosownymi środkami bezpieczeństwa i zachowania poufności.

Udostępniamy Państwa Dane osobowe takim podmiotom oraz innym osobom trzecim wymienionym powyżej, w tym organom rządowym, wyłącznie w zakresie, w jakim jest to konieczne w celu świadczenia wszelkich usług, których świadczenia Państwo zażądali lub na których świadczenie wyrazili Państwo zgodę, w celu chronienia praw, własności lub bezpieczeństwa Państwa, nas bądź innych osób, w celu zachowania bezpieczeństwa naszych usług lub jeśli mamy obowiązek to zrobić ze względu na obowiązujące przepisy prawa, decyzje sądowe lub inne regulacje rządowe, lub jeśli takie ujawnienie jest z innego względu konieczne dla ułatwienia dowolnego śledztwa, czynności wyjaśniających bądź postępowania.

Uwaga: wyżej podane jednostki stowarzyszone i jednostki zależne spółki Sonova, jak również organy, klienci i dostawcy, którym możemy ujawnić Państwa Dane osobowe, mogą mieć siedzibę poza Państwa krajem zamieszkania, potencjalnie również w krajach takich jak Stany Zjednoczone, w których przepisy o ochronie danych mogą się różnić od przepisów obowiązujących w Państwa kraju. W takich przypadkach dopilnujemy stosowania odpowiednich zabezpieczeń w celu chronienia Państwa Danych osobowych poprzez wdrożenie odpowiednich mechanizmów prawnych, takich jak Standardowe klauzule umowne UE.

Jak chronimy Państwa Dane osobowe?

Wdrożyliśmy szereg środków bezpieczeństwa, by chronić Państwa Dane osobowe przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem czy ujawnieniem. Są to środki techniczne i organizacyjne zasadniczo akceptowane jako odpowiednie standardy bezpieczeństwa w branży, takie jak kontrola dostępu, hasła, szyfrowanie, regularne oceny bezpieczeństwa i tym podobne.

Jak długo przechowujemy Państwa Dane osobowe?

Będziemy przechowywać Państwa Dane osobowe przez okres, przez jaki będzie to wymagane do realizacji celów opisanych w niniejszym Oświadczeniu, chyba że na mocy obowiązującego prawa wymagany lub dozwolony będzie krótszy lub dłuższy okres przechowywania.

W jaki sposób mogą Państwo uzyskać dostęp do swoich Danych osobowych, kontrolować je lub usuwać?

Mają Państwo prawo wiedzieć i pytać o to, jakie Państwa Dane osobowe przechowujemy, a także żądać poprawienia lub usunięcia Państwa Danych osobowych przechowywanych przez nas lub przez osobę trzecią, z którą prowadzimy interesy. Ponadto mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa Danych osobowych lub zażądać ograniczenia takiego przetwarzania; mogą też Państwo skontaktować się z lokalnym organem do spraw ochrony danych i złożyć skargę dotyczącą przetwarzania Państwa Danych osobowych.

Jeśli chcieliby Państwo wyrazić takie żądanie, prosimy skontaktować się z nami w sposób opisany w rozdziale „Jak się z nami skontaktować” poniżej. Po skutecznym potwierdzeniu Państwa tożsamości odpowiemy na żądanie w racjonalnym terminie.

Pliki cookie i śledzenie użytkowania

Wykorzystujemy pliki cookie – małe pliki tekstowe umieszczane automatycznie na dysku twardym komputera w momencie odwiedzania określonych witryn internetowych; stosujemy też inne podobne technologie, bezpośrednio lub za pośrednictwem osób trzecich, takie jak internetowe usługi analityczne, np. Google Analytics.

Pliki cookie umożliwiają nam przechowywanie informacji, takich jak nazwa Państwa domeny, dane dostawcy internetu, system operacyjny, data i godzina uzyskania dostępu, odwiedzone strony lub rodzaje wyszukiwania. Gromadzimy takie dane, by – na przykład – zarządzać systemem i przekazywać dane łączone jednostkom stowarzyszonym, partnerom biznesowym lub dostawcom, którzy przeprowadzają dla nas analizy witryn internetowych i aplikacji, a także ocenę wydajności witryn internetowych.

Wykorzystujemy takie informacje, by zapisywać Państwa ustawienia i preferencje, ulepszać treści zawarte w naszych witrynach internetowych lub aplikacjach, umożliwiać Państwu rejestrowanie się w witrynach internetowych i aplikacjach, a także kompilować łączne statystyki, by oceniać sposób korzystania z naszej witryny internetowej przez odwiedzających lub też aktywność w witrynie, jak również na potrzeby badań rynkowych i w celach wewnętrznych.

Mają Państwo prawo zdecydować, czy akceptować pliki cookie, oraz zablokować usługę Google Analytics. Mogą Państwo zablokować pliki cookie, zmieniając ustawienia przeglądarki, tak aby plików cookie z witryny internetowej nie można było umieścić na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym. Jednak należy pamiętać, że w razie odmowy akceptacji pewnych funkcjonalnych plików cookie korzystanie w pełni z funkcji witryny internetowej może okazać się niemożliwe. Więcej informacji dotyczących rodzajów stosowanych przez nas plików cookie znajdą Państwo w naszej Polityce dotyczącej plików cookie tutaj. Ogólne informacje na temat zarządzania plikami cookie znaleźć można w witrynie All About Cookies (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/). Ponadto, jak większość innych witryn internetowych, korzystamy z usługi Google Analytics. Google Analytics to usługa analityki internetowej oferowana przez Google Inc. („Google”). W usłudze Google Analytics wykorzystywane są pliki cookie oraz podobne technologie do analizy sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z domen, a także świadczenia innych usług związanych z witryną internetową i korzystaniem z internetu. Generowane dane na temat sposobu korzystania przez Państwa z witryny internetowej, w tym Państwa skrócony adres IP, są przesyłane do Google Analytics i przechowywane na serwerach w USA. Google wykorzystuje te dane do oceny sposobu korzystania przez Państwa z witryny internetowej, kompilacji raportów statystycznych dotyczących aktywności w witrynie, a także świadczenia innych usług związanych z witryną oraz korzystaniem z internetu. Google może również przesyłać takie dane osobom trzecim, jeśli wymaga tego prawo lub jeśli takie osoby trzecie przetwarzają dane w imieniu Google. Korzystając z niniejszej witryny internetowej, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa Danych osobowych przez Google w sposób opisany w niniejszym Oświadczeniu. Jednakże mogą Państwo również zablokować usługę Google Analytics. Aby uzyskać więcej informacji na temat usługi Google Analytics lub aby zrezygnować z usługi Google Analytics, proszę kliknąć tutaj i przejść na stronę https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Funkcje interaktywne

W niektórych naszych witrynach internetowych lub aplikacjach oferujemy funkcje interaktywne, takie jak blogi, tablice ogłoszeń czy wiadomości. Jeśli tworzą Państwo treści przy użyciu takich funkcji, należy pamiętać, że takie treści mogą być oglądane przez inne osoby i że nie będą one prywatne ani poufne.

Jak się z nami skontaktować

W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag czy wątpliwości na temat niniejszego Oświadczenia lub też w przypadku, gdyby chcieli Państwo zażądać dostępu do swoich Danych osobowych bądź wyegzekwować prawo do prywatności, należy skontaktować się z nami, korzystając z poniższych danych kontaktowych. Mogą Państwo również skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, pisząc na adres privacy@sonova.com.

Dziękujemy za zainteresowanie firmą Sonova!

Sonova AG
Laubisruetistrasse 28
8712 Stäfa, Szwajcaria
Telefon: +41 58 928 0101
E-mail: privacy@sonova.com

Data wejścia w życie: 25 maja 2018 r.