Dataskydd

Allmän information

Som en del av våra gemensamma värderingar vad gäller innovation, engagemang och ansvar respekterar vi på Sonova Group (det vill säga Sonova Holding AG och alla dess dotterbolag) sekretessen hos alla personer som har anförtrott oss sina personuppgifter, inklusive besökare till våra webbplatser och användare av våra  program etc. Denna redogörelse för skydd av personuppgifter (”redogörelse”) anger de åtgärder som vi har vidtagit för att uppfylla dataskyddskrav enligt schweiziska, EU- och andra tillämpliga lagar som reglerar insamling, lagring, användning och överföring (”behandling”) av personuppgifter.

Vi anser att följande är personuppgifter:  All information från vilken någon kan eller skulle kunna ta reda på din identitet, såsom ditt namn, din adress, din e-postadress, serienummer på en enhet, försäkringsnummer o.s.v. 

Den här redogörelsen beskriver hur vi behandlar de personuppgifter som vi samlar in från dig via en webbplats eller ett program som ägs eller hanteras av Sonova AG eller någon av dess filialer och dotterbolag (”Sonova” eller ”vi”).     Den här redogörelsen gäller endast för personuppgifter som samlats in av Sonova online, till exempel via en webbplats, via e-post och andra onlineverktyg och -program, men inte för insamling offline. 

Observera att den information och de tjänster som tillhandahålls här av Sonova endast riktas till vuxna och inte till barn under 16 år. Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från någon under 16 år online. Alla som tillhandahåller personuppgifterna här representerar att de är 16 år eller äldre. Om du får reda på att ditt barn har försett oss med personuppgifter utan ditt samtycke kan du varna oss enligt beskrivningen i avsnittet ”Kontakta oss” nedan. Om vi får reda på att vi har samlat in personuppgifter från barn under 16 år, kommer vi omedelbart vidta åtgärder för att ta bort sådan information och ta bort barnets profil.

Samtycke till insamling

Vi samlar i allmänhet in och behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla de tjänster, de produkter och den information som du begär, för att utföra åtgärder i samband med ett avtal som vi har med dig eller på grund av vårt legitima intresse att utföra viss analys och statistik, såsom för att förbättra våra produkter och tjänster och innehållet på våra webbplatser och program och för administrativa syften. 

I vissa fall behöver vi ditt samtycke till att samla in och använda dina personuppgifter, speciellt i samband med att vi skickar ut marknadsföringsmaterial eller nyhetsbrev om våra produkter och tjänster. I dessa fall kommer vi att be om ditt specifika samtycke.

Uppdatering av redogörelse

Vi kan från tid till annan besluta att uppdatera denna redogörelse om det behövs. Vi lägger i så fall upp den uppdaterade versionen av redogörelsen på den här webbsidan. En reviderad redogörelse gäller endast för uppgifter som har samlats in efter det att ändringarna har trätt i kraft. Vi uppmanar dig att regelbundet granska den här sidan för den senaste informationen om våra sekretessförfaranden. Om du fortsätter använda våra tjänster efter att vi har lagt ut ändringar i redogörelsen innebär det att du accepterar ändringarna.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig?

De flesta av våra tjänster kräver ingen form av registrering vilket innebär att du kan besöka våra webbplatser eller använda våra program utan att ge oss någon personlig information om dig. Vissa tjänster kan dock kräva att du registrerar dig och därmed förser oss med dina personuppgifter. Vilka typer av personuppgifter vi samlar in beror på de interaktioner du har med Sonova och de tjänster du använder, men i allmänhet kan de inkludera ditt namn och dina kontaktuppgifter samt information om din användning av webbplatsen eller programmet. Vi kan också samla in hälsorelaterad information om dig som du tillhandahåller genom att svara på våra frågor och undersökningar. Vi kan också få dina personuppgifter genom att spåra hur du interagerar med våra tjänster, t.ex. genom att använda cookies. (Mer information om användning av cookies finns nedan.)

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi får endast använda dina personuppgifter enligt beskrivningen i den här redogörelsen för att förse dig med våra tjänster, för att svara på dina önskemål och i den utsträckning som annars är tillåtet eller krävs enligt gällande lagar eller till stöd för juridisk eller brottsutredning. Vi kan ytterligare anonymisera eller pseudonymisera och slå samman data som samlats in för statistiska ändamål för att hjälpa oss att förbättra våra produkter och tjänster.  Om du inte vill ge oss denna information, använd inte dessa funktioner på våra webbplatser eller program.

Med vem delar vi dina personuppgifter?

Sonova gör inte affärer med dina personuppgifter.  Vi delar endast, eller uppdagar på annat sätt, dina personuppgifter till våra dotterbolag, anslutna företag eller andra betrodda affärspartners som tillhandahåller tjänster å våra vägnar, till exempel för teknisk support, för att utvärdera användbarheten av våra webbplatser och program, för marknadsföringsändamål (om vi har ditt samtycke), eller för andra typer av tillhandahållande av tjänster. Vi kan vidare dela dina personuppgifter via cookies med annonsnätverk, i den utsträckning vi har ditt samtycke. Vi har avtal med dessa parter för att se till att personuppgifter behandlas utifrån våra instruktioner och i enlighet med den här redogörelsen och andra lämpliga sekretess- och säkerhetsåtgärder.

Vi delar endast dina personuppgifter med dessa parter och andra tredje parter som nämns ovan, inklusive myndigheter, så långt det är nödvändigt för att tillhandahålla de tjänster som du har begärt eller godkänt, för att skydda dina, våra eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet, för att upprätthålla säkerheten för våra tjänster eller om vi är skyldiga att göra det på grund av gällande lagar, domstolar eller andra regeringsförordningar, eller om sådan upplysning är nödvändig för att stödja någon rättslig eller straffrättslig utredning eller ett rättsligt förfarande.

Observera att ovannämnda Sonova-filialer och dotterbolag samt myndigheter, kunder och leverantörer till vilka vi kan avslöja dina personuppgifter kan vara placerade utanför ditt hemland, eventuellt inklusive länder som USA, vars lagar om skydd av personuppgifter kan skilja sig från de i landet du befinner dig i. I sådana fall kommer vi att se till att det finns lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter genom att implementera lämpliga rättsliga mekanismer, såsom EU-standardavtalsklausuler.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi har genomfört en rad säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig tillgång, användning och uppdagande. Dessa följer tekniska och organisatoriska åtgärder som är allmänt accepterade som lämpliga säkerhetsstandarder i branschen, inklusive åtkomstkontroll, lösenord, kryptering, regelbundna säkerhetsbedömningar och liknande.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som krävs för att uppfylla de syften som anges i den här redogörelsen, såvida inte en längre eller kortare retentionstid krävs eller tillåts enligt gällande lag.

Hur får du tillgång för att kontrollera eller radera dina personuppgifter?

Du har rätt att veta och fråga om vilka personuppgifter vi har om dig och att begära korrigering eller radering av dina personuppgifter som vi eller en tredje part med vilken vi bedriver verksamhet har. Dessutom har du rätt att invända mot eller begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter och du kan kontakta din lokala dataskyddsmyndighet och lämna ett klagomål angående behandlingen av dina personuppgifter.
Om du vill göra en sådan förfrågan, vänligen kontakta oss enligt beskrivningen i avsnittet ”Kontakta oss” nedan. När du har lämnat tillfredsställande bevis på identitet svarar vi inom rimlig tid.

Cookies och användningsspårning

Vi använder cookies, små textfiler som automatiskt läggs på datorns hårddisk när du går till vissa webbplatser, och liknande teknik, direkt eller via tredje part, till exempel webbanalystjänster som Google Analytics.
Cookies tillåter oss att lagra information, till exempel ditt domännamn, din internetleverantör, ditt operativsystem, datum och tid för åtkomst, sidorna du besöker eller vilka typer av sökningar du gör.   Vi samlar sådana data till exempel för att genomföra systemadministration och rapportera aggregerad information till filialer, affärspartners och/eller leverantörer som genomför webbplats- och applikationsanalyser och utvärderingar av webbplatsen å våra vägnar. 

Vi använder den här informationen för att lagra dina preferenser och inställningar, förbättra innehållet på våra webbplatser eller program, så att du kan registrera dig på webbplatser och program samt för att sammanställa aggregerad statistik för att utvärdera besökarnas användning av vår webbplats eller webbplatsaktivitet och för interna och marknadsundersökningsändamål. 

Du har rätt att välja om du vill acceptera cookies och att välja bort Google Analytics. Du kan blockera cookies genom att ändra dina webbläsarinställningar så att cookies från webbplatsen inte kan placeras på din dator eller mobilenhet. Observera dock att om du väljer att avvisa vissa funktionella cookies, kanske du inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. För mer information om vilka typer av cookies vi använder, besök vår Cookie-policy här.  För allmän information om hantering av cookies, gå till webbsidan All about cookies (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/). För mer information om Google Analytics eller för att välja bort Google Analytics, klicka här och gå till https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Interaktiva funktioner

På några av våra webbplatser eller program erbjuder vi interaktiva funktioner, till exempel bloggar, anslagstavlor eller nyhetsflöden.  Om du gör några bidrag till sådana funktioner, bör du vara medveten om att dessa bidrag kan ses av andra och att dessa bidrag varken är privata eller konfidentiella. 

Kontakta oss

Om du har några frågor, kommentarer eller problem angående denna redogörelse, eller vill begära tillgång till dina personuppgifter eller utöva dina sekretessrättigheter, kontakta oss genom att använda kontaktinformationen nedan. Du kan också nå vår dataskyddspersonal på privacy@sonova.com

Tack för ditt intresse för Sonova! 

Sonova AG
Laubisruetistrasse 28
8712 Stäfa, Schweiz
Telefon: +41 58 928 0101
E-post:
privacy@sonova.com

Datum för ikraftträdande: 1 april 2018