Skip to main content

Általános tudnivalók

Általános tudnivalók

A Sonova Csoportnál (vagyis a Sonova Holding AG-nál és minden leányvállalatánál) az innováció, az elkötelezettség és a felelősségvállalás közös értékeinek jegyében tiszteletben tartjuk minden olyan személy adatainak védelmét, aki személyes adatait ránk bízta, ideértve a weboldalaink látogatóit, alkalmazásaink felhasználóit stb. Ez az adatvédelmi nyilatkozat („Nyilatkozat”) leírja azokat a lépéseket, amelyeket az adatok gyűjtését, tárolását, felhasználást és továbbítását („kezelés”) szabályozó svájci, európai uniós és egyéb vonatkozó jogszabályok adatvédelmi követelményeinek teljesítése érdekében tettünk.

A következőket tekintjük személyes adatoknak:  minden olyan információ, amely alapján valaki azonosíthatja Önt, például a neve, címe, e-mail-címe, hallókészülékének sorozatszáma, társadalombiztosítási azonosítója stb. 

A jelen Nyilatkozat leírja, hogyan kezeljük az Öntől a Sonova AG vagy bármely kapcsolt vállalkozása vagy leányvállalata („Sonova” vagy „mi”) által birtokolt vagy üzemeltetett weboldalon vagy alkalmazáson keresztül kapott személyes adatait.     Ez a Nyilatkozat kizárólag a Sonova által online felületeken – például weboldalon, e-mailen és más online eszközökön, valamint alkalmazásokon keresztül – gyűjtött személyes adatokra vonatkozik, offline gyűjtésre nem. 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Sonova által nyújtott információk vagy szolgáltatások kizárólag felnőttek számára szólnak; 16 évnél fiatalabb gyermekeknek nem szólnak. Nem gyűjtünk szándékosan adatot online felületeken keresztül 16 év alatti személyektől. Bármely személy, aki a személyes adatait itt megosztja velünk, kijelenti, hogy 16 éves vagy annál idősebb. Ha megtudja, hogy gyermeke az Ön beleegyezése nélkül személyes adatokat adott meg nekünk, jelezheti nekünk a „Kapcsolatfelvétel” részben leírt módon. Ha megtudjuk, hogy 16 évesnél fiatalabb gyermekektől gyűjtöttünk bármilyen személyes adatot, azonnali lépéseket teszünk az ilyen adatok és a gyermek profiljának törlésére.

Beleegyezés az adatgyűjtésbe

A személyes adatokat általában azért gyűjtjük és kezeljük, hogy biztosítani tudjuk Önnek a kért szolgáltatásokat, termékeket vagy információkat, hogy az Önnel kötött szerződéssel kapcsolatban intézkedjünk, illetve hogy saját jogos érdekeink szerint elemzéseket és statisztikákat készítsünk, például termékeink és szolgáltatásaink javításához, weboldalaink és alkalmazásaink tartalmának fejlesztéséhez, valamint adminisztratív célokra. 

Bizonyos esetekben a hozzájárulására van szükségünk a személyes adatainak gyűjtéséhez és felhasználásához, és különösen a termékeinkről és szolgáltatásainkról szóló marketinganyagok vagy hírlevelek küldéséhez. Ezekben az esetekben külön kérjük majd hozzájárulását.

A nyilatkozat frissítése

Időről időre, amennyiben szükséges, frissíthetjük a jelen Nyilatkozatot. Ebben az esetben a Nyilatkozat frissített változatát közzétesszük ezen az oldalon. Átdolgozás esetén az új Nyilatkozat csak a hatálybalépés után összegyűjtött adatokra vonatkozik. Az adatvédelmi gyakorlatunkkal kapcsolatos legújabb információk eléréséhez javasoljuk, hogy rendszeresen látogassa ezt az oldalt. Amennyiben a Nyilatkozat módosításainak közzétételét követően tovább használja szolgáltatásainkat, az a módosítások elfogadásának minősül.

Milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről?

A legtöbb szolgáltatásunk nem igényel semmilyen regisztrációt, ami azt jelenti, hogy anélkül keresheti fel weboldalainkat, és használhatja alkalmazásainkat, hogy személyes adatait megadná nekünk. Bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez azonban szükséges a regisztráció, és ezáltal személyes adatainak megadása. Az általunk gyűjtött személyes adatok jellege a Sonova és az Ön között fennálló kapcsolattól és az Ön által használt szolgáltatásoktól függ, de általánosságban a következőket foglalja magában: az Ön neve és elérhetősége, valamint az Ön weboldal- vagy alkalmazáshasználatával kapcsolatos információk. Az egészségével kapcsolatos információkat is gyűjthetünk Önről, amelyeket a kérdéseinkre adott válaszaiban és a felméréseink kitöltése során ad meg. Személyes adataihoz úgy is hozzáférhetünk, hogy például sütik (cookies) segítségével nyomon követjük, hogyan használja szolgáltatásainkat (a sütik használatával kapcsolatos információkat lásd alább).

Hogyan használjuk a személyes adatait?

Az Ön személyes adatait kizárólag a jelen Nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően használhatjuk fel, hogy szolgáltatásokat biztosítsunk az Ön számára, reagáljunk a kéréseire, illetve egyéb célokra a jogszabályok által engedélyezett vagy megkövetelt mértékig, vagy hogy segítséget nyújtsunk bármilyen jogi vizsgálatban vagy bűnügyi nyomozásban. Statisztikai célokból az összegyűjtött adatokat anonimizálhatjuk vagy álnevesíthetjük, és összesíthetjük őket termékeink és szolgáltatásaink fejlesztésének érdekében.  Ha nem szeretné megadni ezeket az információkat, kérjük, ne használja ezeket a funkciókat weboldalainkon vagy alkalmazásainkon.

Kivel osztjuk meg a személyes adatait?

A Sonova nem üzletel az Ön személyes adataival.  Személyes adatait kizárólag leányvállalatainkkal, kapcsolt vállalkozásainkkal, és a nevünkben szolgáltatásokat nyújtó, bizalmunkat élvező partnereinkkel osztjuk meg, például technikai segítségnyújtás, a weboldalaink és alkalmazásaink hasznosságának felmérése, marketing (amennyiben Ön ehhez hozzájárul) vagy egyéb szolgáltatások nyújtása céljából. Személyes adatait továbbá megoszthatjuk sütiken (cookies) keresztül hirdetési hálózatokkal, amennyiben ehhez hozzájárul. Ezeket a feleket szerződések kötik annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok kezelése az utasításaink szerint és a jelen Nyilatkozatnak, valamint az egyéb vonatkozó titoktartási és biztonsági intézkedéseknek megfelelően történjen.

Az Ön személyes adatait ezekkel a felekkel és az egyéb, fent említett harmadik felekkel – köztük a kormányzati hatóságokkal – kizárólag akkor osztjuk meg, ha ez az Ön által kért vagy engedélyezett szolgáltatás nyújtásához szükséges, vagy hogy megvédjük a saját, az Ön vagy mások jogait, tulajdonát vagy biztonságát, hogy megőrizzük szolgáltatásaink biztonságát, vagy amennyiben az alkalmazandó törvények, bírósági vagy egyéb kormányzati előírások mindezt megkövetelik, vagy ha ezen közzététel bármilyen jogi vizsgálat, bűnügyi nyomozás vagy jogi eljárás támogatása miatt szükséges.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy lehetséges, hogy a fent említett Sonova leányvállalatok és kapcsolt vállalkozások, valamint azon hatóságok, ügyfelek és beszállítók, akikkel a személyes adatait közölhetjük, az Ön országán kívül találhatók, beleértve olyan országokat is, mint például az Egyesült Államok, amelynek adatvédelmi törvényei eltérhetnek attól az országétól, ahol Ön tartózkodik. Ilyen esetekben gondoskodunk arról, hogy megfelelő jogi eszközök, például az európai uniós általános szerződési feltételek alkalmazásával megfelelő védelmet biztosítsanak személyes adatainak.

Hogyan védjük a személyes adatait?

Számos biztonsági intézkedést vezettünk be a személyes adatainak védelme érdekében a jogosulatlan hozzáférést, használatot és nyilvánosságra hozatalt illetően. Ezek a technikai és szervezeti intézkedések általánosan elfogadottak az iparág megfelelő biztonsági szabványaiban, beleértve a hozzáférés-szabályozást, a jelszót, a titkosítást, a rendszeres biztonsági felméréseket és hasonlókat.

Mennyi ideig tároljuk a személyes adatait?

A személyes adatokat mindaddig tároljuk, amíg az a jelen Nyilatkozatban vázolt célok teljesítéséhez szükséges, kivéve, ha a vonatkozó törvények hosszabb vagy rövidebb megőrzési időszakot követelnek meg vagy tesznek lehetővé.

Hogyan férhet hozzá személyes adataihoz, hogyan szabályozhatja, illetve hogyan töröltetheti őket?

Önnek joga van tudni és érdeklődni arról, hogy milyen személyes adatokat őrzünk Önről, és kérheti az általunk vagy a velünk üzleti kapcsolatban levő harmadik fél által őrzött személyes adatainak helyesbítését vagy törlését. Önnek joga van továbbá személyes adatainak kezelése ellen tiltakozni vagy annak korlátozását kérni, valamint kapcsolatba léphet a helyi adatvédelmi hatósággal, és panaszt tehet személyes adatainak kezelésével kapcsolatban.
Amennyiben szeretne ilyen kérelmet benyújtani, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a „Kapcsolatfelvétel” részben leírtak szerint. Miután megfelelően igazolta személyazonosságát, észszerű időn belül válaszolni fogunk Önnek.

Sütik (cookies) és a felhasználás nyomon követése

Sütiket (cookies), azaz olyan kisméretű szöveges fájlokat használunk, amelyek automatikusan a számítógép merevlemezére kerülnek, ha Ön bizonyos weboldalakat felkeres, valamint a sütikhez hasonló technológiákat is alkalmazunk – mindezeket vagy közvetlenül, vagy harmadik feleken keresztül tesszük (ezek lehetnek pl. webstatisztikai szolgáltatók, mint a Google Analytics).
A sütik lehetővé teszik számunkra, hogy információkat tároljunk, például a domain nevét, az internetszolgáltatóját, az operációs rendszert, a hozzáférés dátumát és időpontját, a látogatott oldalakat vagy az elvégzett keresések típusát.   Ezen adatokat azért gyűjtjük, hogy például rendszer-adminisztrációt végezzünk, és az összesített információkról kapcsolt vállalatainknak, üzleti partnereinknek és/vagy beszállítóinknak jelentéseket küldjünk, akik weboldal- és alkalmazáselemzéseket végeznek, valamint a weboldal teljesítményértékelését végzik számunkra. 

Ezt az információt felhasználjuk az Ön preferenciáinak és beállításainak tárolására, weboldalaink vagy alkalmazásaink tartalmának javítására, a weboldalakra és alkalmazásokra történő regisztráláshoz, belső piackutatási célokra, valamint összesített statisztikák összeállításához, hogy kiértékeljük a látogatói weboldal-aktivitást vagy azt, hogyan használják a látogatók webhelyünket. 

Eldöntheti, hogy engedélyezi-e a sütiket, illetve elutasíthatja a Google Analytics tevékenységét. Böngészője beállításainak módosításával blokkolhatja a sütiket, így azok nem kerülnek rá a számítógépére vagy mobil eszközére. Mindazonáltal felhívjuk a figyelmét, hogy ha elutasítja egyes, a működést elősegítő sütik használatát, előfordulhat, hogy nem tudja teljes mértékben kihasználni a weboldal által biztosított funkciókat. Az általunk használt sütikre vonatkozó további információkat lásd itt, a Sütikre vonatkozó szabályzatunkban.  A sütik kezeléséről szóló általános információkat az All About Cookies nevű weboldalon találhat (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/). A Google Analytics működéséről szóló információkat az alábbi oldalon talál, ahol el is utasíthatja a Google Analytics használatát: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Interaktív felületek

Néhány weboldalunkon vagy alkalmazásunkon interaktív felületeket is elérhet, például blogokat, üzenőfalakat vagy hírcsatornákat.  Ha hozzászólást rögzít az ilyen jellegű felületeken, kérjük, vegye figyelembe, hogy ezek a hozzászólások mások által is láthatók lehetnek, és ezáltal sem titkosak, sem bizalmasak nem lesznek. 

Kapcsolatfelvétel

Amennyiben bármilyen kérdése, észrevétele vagy megjegyzése van a Nyilatkozattal kapcsolatban, vagy szeretne hozzáférést kérni a személyes adataihoz, illetve élni az adatvédelmi jogaival, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken keresztül. Adatvédelmi tisztviselőnkkel is kapcsolatba léphet a privacy@sonova.com címen. 

Köszönjük érdeklődését a Sonova iránt! 

Sonova AG
Laubisruetistrasse 28
8712 Stäfa, Svájc
Telefon: +41 58 928 0101
E-mail: privacy@sonova.com

Hatálybalépés időpontja: 2018. április 1.