Skip to main content

Kullanım Şartları

Sonova AG ("Sonova") doğru ve güncel bilgiler sağlamak için büyük çaba göstermiştir ve göstermeye devam edecektir. Bununla birlikte, burada yer alan veya atıfta bulunulan bilgilerin doğru veya eksiksiz olduğuna dair açık veya zımni hiçbir garanti veya beyanda bulunmayız. Ayrıca Sonova, bu bilgilerin kullanılmasından, bu bilgilere erişilmesinden veya kullanılamamasından kaynaklanan doğrudan, dolaylı, arızi, sonuç olarak ortaya çıkan veya cezai zararlardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Bunlara ek olarak, Sonova, bu belgenin içeriğindeki olası hatalar veya eksikliklerden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Bu durum özellikle, Sonova tarafından sağlanan ürün ve hizmetlere yapılan atıflar için geçerlidir. Bu web sitesinde yer alan bilgiler, teknik yanlışlıklar veya yazım hataları içerebilir. Sonova ayrıca, önceden bildirimde bulunmaksızın herhangi bir zamanda, bu bilgilerde açıklanan ürünler ve/veya programlarda iyileştirmeler ve/veya değişiklikler yapabilir ve bu tür değişikliklerin olası sonuçlarından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Sonova'nın internet üzerinden yayınladığı bilgiler, ülkenizde duyurulmamış veya bulunmayan Sonova ürünleri, programları ve hizmetlerine, görsel veya açıklamalı referanslar veya çapraz referanslar içerebilir. Bu tür referanslar, Sonova'nın bu tür ürünleri, programları veya hizmetleri ülkenizde duyurmayı amaçladığı anlamına gelmez. Yerel Sonova iş bağlantınız aracılığıyla daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Kullanmak için seçtiğiniz hiçbir öğenin virüs, solucan, Truva atı virüsü ve tahrip edici nitelikte başka unsurlar içermediğinden emin olmak üzere önlemler almak sizin sorumluluğunuzdadır. Sonova hiçbir durumda, bu web sitesinin veya köprülü herhangi bir başka web sitesinin kullanımından kaynaklanan veya kullanımıyla ilişkili olan, herhangi bir satış veya kâr kaybı, faaliyetlerin durması, bilgi işleme sisteminizde veya başka bir yerde bulunan programların veya diğer verilerin kaybolması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, doğrudan, dolaylı, özel veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan, bu tür zararların olasılığına dair açıkça bilgilendirilmiş olsak dahi herhangi bir tarafa karşı sorumlu olmayacaktır.

Yatırımcı ilişkilerimize yönelik bilgiler, fiili sonuçların önemli ölçüde farklılık göstermesine neden olabilecek riskler ve belirsizlikler içeren mevcut beklentilere dayalı ileriye dönük ifadeler içerir. Bu riskler ve belirsizlikler, geliştirme çabalarının sona ermesine, ürünün piyasaya sürülmesinde gecikmeye veya ürünlere ilişkin başlangıçta öngörülen tüketici kabul seviyesinin önemli ölçüde düşmesine neden olabilecek, geliştirme sürecinin niteliği gereği teknolojik riskler, pazarla ilgili riskler ve belirsizlikleri içerir.

Sonova web sitesinin kullanımı

Bu Sonova web sitesinin içeriğinin tamamı, tüm hakları saklı olmak üzere telif hakkına tabidir. Telif hakkı veya diğer mülkiyet bildirimlerini kaldırmamanız koşuluyla, Sonova web sitesinin ayrı sayfalarını ve/veya bölümlerini kaydedebilir veya bunların basılı kopyasını yazdırabilirsiniz. Sonova web sitesinden herhangi bir kaydetme veya başka türlü kopyalama işlemiyle kullanım şartları ve koşulları kabul edilmiş sayılacaktır. Tüm hakları Sonova AG ve Sonova AG'nin lisans veren taraflarına ait olarak kalacaktır. Sonova'nın yazılı ön izni olmadan, Sonova web sitesini çoğaltamaz (tamamen veya kısmen), aktaramaz (elektronik yöntemlerle veya başka bir şekilde), modifiye edemez, siteye bağlantı veremez veya siteyi herhangi bir kamusal veya ticari amaçla kullanamazsınız.

Ticari markalar/mülkiyet hakları

Bu Sitede bahsi geçen tüm ürün ve hizmet adlarının, büyük harflerle, italik harflerle veya ticari marka sembolü ile görünüp görünmediğinden bağımsız olarak, Sonova'nın ticari markaları olduğunu varsaymalısınız. Bu Site aynı zamanda, başka taraflara ait ticari markalar veya diğer mülkiyet haklarını içerebilir veya bunlara atıfta bulunabilir. Sonova ve/veya diğer tarafların bu tür ticari markalarına ve diğer mülkiyet haklarına ilişkin hiçbir lisans veya hak size verilmez veya aktarılmaz.  

© Telif hakkı Sonova'ya aittir, 2007-2019 - tüm hakları saklıdır.