Skip to main content

Genel Bilgiler

Sonova Group şirketleri (Sonova Holding AG ve tüm iştirakleri) olarak ortak inovasyon, katılım ve sorumluluk değerlerimiz uyarınca internet sitelerimizi ziyaret edenler, uygulamalarımızı kullananlar vb. dahil olmak üzere bize kişisel verilerini emanet eden tüm şahısların gizliliğine saygı gösteriyoruz. Bu Veri Koruma Beyanı ("Beyan"), kişisel verilerin toplanmasını, saklanmasını, kullanımını ve aktarımını ("İşleme") düzenleyen İsviçre yasaları, AB yasaları ve tüm diğer geçerli yasalar çerçevesinde veri koruma gerekliliklerini karşılamak için attığımız adımları açıklamaktadır.

Aşağıdakileri Kişisel Veri kabul etmekteyiz: Adınız, adresiniz, e-posta adresiniz, bir cihaz seri numarası, sosyal sigorta numarası ve benzeri unsurlar gibi herhangi birinin kimliğinizi tespit etmek için kullanabileceği tüm bilgiler.

Bu Beyan, Sonova AG ve bağlı şirketleri ile iştiraklerinin ("Sonova" veya "Biz") sahip olduğu veya işlettiği bir internet sitesi ya da uygulama aracılığıyla sizden edindiğimiz Kişisel Verileri İşleme yollarımızı açıklamaktadır. Söz konusu Beyan, yalnızca Sonova tarafından bir internet sitesi, e-posta veya diğer çevrimiçi araçlar ile uygulamalar vasıtasıyla elde edilenler gibi çevrimiçi toplanan Kişisel Veriler için geçerli olup, çevrimdışı toplanan unsurlar için geçerli değildir.

Lütfen Sonova tarafından burada sunulan bilgilerin ve hizmetlerin yalnızca yetişkinlere yönelik olduğunu ve 16 yaşın altındaki çocuklara yönelik olmadığını unutmayın. 16 yaşın altında olan hiç kimseden çevrimiçi olarak kasten Kişisel Veriler toplamamaktayız. Kişisel Verilerini burada sunan herkes 16 veya üstü bir yaşta olduklarını beyan eder. Çocuğunuzun, onayınız olmadan bize Kişisel Veriler sağladığını öğrenmeniz durumunda bizi aşağıdaki "Bize ulaşın" bölümünde tarif edilen şekilde uyarabilirsiniz. 16 yaş altı olan çocuklardan herhangi bir Kişisel Veri toplamış olduğumuzu öğrenmemiz durumunda derhal söz konusu bilgileri ve ilgili çocukların profillerini silmek için gerekli adımları atacağız.

Veri Toplama Onayı

Genel olarak Kişisel Verilerinizi size istediğiniz hizmetleri, ürünleri ve bilgileri sunabilmek, sizinle yapmış olduğumuz bir sözleşmeyle bağlantılı eylemleri gerçekleştirebilmek veya ürünlerimiz ile hizmetlerimizin ve internet sitelerimiz ile uygulamalarımızın içeriğini iyileştirmek gibi amaçlarla ve idari amaçlarla belirli analizler ve istatistikler elde etmeye yönelik meşru menfaatlerimiz için toplamakta ve işlemekteyiz.

Bazı durumlarda ve özellikle de size ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında pazarlama materyalleri ya da haber bültenleri gönderimiyle bağlantılı olarak sizden Kişisel Verilerinizi toplamak ve kullanmak için onayınıza ihtiyacımız olacaktır. Bu tür durumlarda sizden özel onayınızı vermenizi isteyeceğiz.

Bu Beyana Yönelik Güncellemeler

Zaman zaman gerekli olması üzerine bu Beyanı güncelleme kararı alabiliriz. Böyle bir karar alındığında bu Beyanın güncellenmiş versiyonlarını bu sayfada yayınlayacağız. Yeniden düzenlenmiş Beyan, yalnızca yürürlüğe girmesinden sonra toplanan veriler için geçerli olacaktır. Size gizlilik uygulamalarımız hakkında en son bilgileri edinmeniz için düzenli olarak bu sayfayı incelemenizi tavsiye ediyoruz. Bu Beyanda yapılan değişikliklerin yayınlanmasından sonra hizmetlerimizi kullanmaya devam etmeniz söz konusu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

Hakkınızda Hangi Kişisel Verileri Toplamaktayız?

Hizmetlerimizin birçoğu herhangi bir kayıt gerektirmemekte, bu da internet sitelerimizi ziyaret etmek ve uygulamalarımızı kullanmak için bize hakkınızda herhangi bir kişisel bilgi vermek zorunda olmadığınız anlamına gelmektedir. Bununla beraber bazı hizmetler kaydolmanızı ve dolayısıyla bize Kişisel Verilerinizi sunmanızı gerektirebilir. Topladığımız Kişisel Veri türleri Sonova ile etkileşimlerinize ve kullandığınız hizmetlere bağlıdır, ancak genelde isminizi, iletişim bilgilerinizi, internet sitesini veya uygulamayı kullanımınıza ilişkin bilgileri kapsar. Aynı zamanda sorularımızı yanıtlayarak ve anketlerimizi doldurarak sunduğunuz sağlığa ilişkin bilgileri de toplayabiliriz. Bunlara ek olarak Kişisel Verilerinizi çerez kullanımı (çerez kullanımına ilişkin daha fazla bilgi için aşağıya bakın) gibi yollarla hizmetlerimizle nasıl bir etkileşimde bulunduğunuzu takip ederek de edinebiliriz.

Kişisel Verilerinizi Nasıl Kullanmaktayız?

Kişisel Verilerinizi size hizmetlerimizi sunmak, taleplerinize yanıt vermek için ve geçerli yasalarca izin verilen ya da gerektirilen derecede ya da yasal veya cezai bir soruşturmayı desteklemek amacıyla yalnızca bu Beyanda açıklanan şekilde kullanabiliriz. Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi iyileştirmemize yardımcı olması için istatistiki amaçlarla topladığımız verileri daha anonim, takma isimli ve toplu hale getirebiliriz. Bize bu bilgileri sunmak istemiyorsanız lütfen internet sitelerimizde ve uygulamalarımızda söz konusu özellikleri kullanmayın.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşmaktayız?

Sonova, Kişisel Verilerinizi ticari amaçla kullanmamaktadır. Kişisel Verilerinizi teknik destek, internet sitelerimiz ile uygulamalarımızın faydalılık derecesinin değerlendirilmesi, pazarlama amaçları (onayınızı almışsak) ve diğer hizmet sunumu türleri için yalnızca iştiraklerimiz, bağlı şirketlerimiz ve adımıza hizmet sunan diğer güvenilir iş ortaklarımızla paylaşmakta veya bunlara başka yollarla ifşa etmekteyiz. Aynı zamanda onayınıza sahip olmamız durumunda çerezlerden yararlanarak kişisel verilerinizi reklam ağlarıyla da paylaşabiliriz. Kişisel Verilerin, talimatlarımıza göre, bu Beyan uyarınca ve tüm diğer uygun gizlilik ve güvenlik tedbirlerine uygun olarak işlenmesini sağlamak için söz konusu taraflar ile aramızda sözleşmeler mevcuttur.

Kişisel Verilerinizi yalnızca talep ettiğiniz veya onayladığınız hizmetleri sunmak için gerekli olan derecede, sizin, bizim ve başkalarının haklarını, mülklerini ve güvenliğini korumak, hizmetlerimizin güvenliğini sürdürmek amacıyla veya geçerli yasalar, mahkeme emirleri ve diğer devlet mevzuatları tarafından zorunlu kılınmamız durumunda ya da başka şekilde söz konusu ifşanın bir yasal veya cezai soruşturmayı ya da yasal işlemi desteklemek için gerekli olması halinde, söz konusu taraflarla ve devlet mercileri de dahil olmak üzere diğer üçüncü taraflarla paylaşmaktayız.

Lütfen yukarıda sözü geçen Sonova bağlı şirketleri ile iştiraklerinin ve Kişisel Bilgilerinizi ifşa edebileceğimiz mercilerin, müşterilerin ve tedarikçilerin potansiyel olarak Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere ikamet ettiğiniz ülke dışında olan ve veri koruma yasaları bulunduğunuz ülkenin veri koruma yasalarından farklı olabilecek bir yerde bulunabileceğini unutmayın. Bu tür durumlarda AB Standart Sözleşme Hükümleri gibi uygun yasal mekanizmalardan yararlanılması yoluyla Kişisel Verilerinizin korunması için uygun tedbirlerin uygulanmasını sağlayacağız.

Kişisel Verilerinizi Nasıl Korumaktayız?

Kişisel Verilerinizi izinsiz erişim, kullanım ve ifşadan korumak için çeşitli güvenlik tedbirleri uygulamaktayız. Bunlar erişim kontrolleri, parola, şifreleme, düzenli güvenlik değerlendirmeleri ve benzeri unsurlar dahil olmak üzere genel olarak endüstride uygun güvenlik standartları kabul edilen teknik ve örgütsel tedbirler kapsamında yer alıyor.

Kişisel Verilerinizi Ne Kadar Süreyle Saklamaktayız?

Geçerli yasaların daha uzun veya kısa bir saklama süresi gerektirdiği ya da buna izin verdiği durumlar haricinde, Kişisel Verilerinizi bu Beyanda belirtilen amaçların yerine getirilmesi için gereken süre boyunca saklayacağız.

Kişisel Verilerinize Nasıl Erişebilir ve Bunları Nasıl Silebilirsiniz?

Hakkınızda hangi Kişisel Verileri sakladığımızı bilme ve bunu bize sorma, tarafımızca veya birlikte ticari faaliyette bulunduğumuz üçüncü bir tarafça saklanan Kişisel Verilerin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Buna ek olarak Kişisel Verilerinizin işlenmesine itiraz etme veya bunun kısıtlanmasını talep etme hakkına da sahipsiniz ve yerel veri koruma mercinize ulaşarak Kişisel Verilerinizin işlenmesine ilişkin bir şikayette bulunabilirsiniz.

Bu tür bir talepte bulunmak istemeniz durumunda lütfen aşağıdaki "Bize ulaşın" bölümünde tarif edilen şekilde bizimle iletişime geçin. Yeterli bir kimlik ispatı sunmanızı takiben, size makul bir süre içine yanıt vereceğiz.

Çerezler ve Kullanım Takibi

Doğrudan veya Google Analytics gibi internet analiz hizmetleri gibi üçüncü taraflar aracılığıyla belirli internet sitelerine erişim sağladığınızda bilgisayarınızın sabit sürücüsüne otomatik yerleştirilen ufak metin dosyalarından ibaret olan çerezler ve benzeri teknolojilerden yararlanmaktayız.

Çerezler; alan adınız, internet hizmeti sağlayıcınız, işletim sisteminiz, erişim tarihi ve zamanı, ziyaret ettiğiniz sayfalar ve gerçekleştirdiğiniz arama türleri gibi bilgileri saklamamıza izin verir. Bu tür verileri sistem yönetimini yürütmek ve adımıza internet sitesi ve uygulama analizleri ile internet sitesi performans incelemeleri gerçekleştiren bağlı şirketlerimize, iş ortaklarımıza ve/veya tedarikçilerimize toplu bilgi sağlamak gibi amaçlarla kullanıyoruz.

Bu bilgileri tercihleriniz ile ayarlarınızı saklamak, internet sitelerimiz ile uygulamalarımızın içeriğini iyileştirmek, internet sitelerimize ve uygulamalarımıza kaydolabilmenizi sağlamak, ziyaretçilerin internet sitemizi kullanımını ve internet sitesi aktifliğini değerlendirmek amaçlarının yanı sıra kurum içi amaçlarla ve pazarlama araştırması amaçlarıyla da kullanmaktayız.

Çerezleri kabul etme veya reddetme ve Google Analytics faaliyetine dahil olmamayı seçme hakkına sahipsiniz. Çerezleri, tarayıcı ayarlarınızı internet sitesinden gelecek çerezler bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza yerleştirilemeyecek şekilde değiştirerek engelleyebilirsiniz. Ancak lütfen belirli işlevsel çerezleri reddetmeyi seçmeniz durumunda internet sitesinin tüm işlevlerinden yararlanamayabileceğinizi unutmayın. Kullandığımız çerez türleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen buradan Çerez Politikamıza bakın. Çerez yönetimi hakkında genel bilgi için lütfen All About Cookies (Çerezler Hakkında Her Şey) internet sitesine (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/) bakın. Google Analytics hakkında daha fazla bilgi edinmek veya Google Analytics faaliyetine dahil olmamayı seçmek için lütfen buraya tıklayın ve https://tools.google.com/dlpage/gaoptout adresine gidin.

Etkileşimli Özellikler

Bazı internet sitelerimizde ve uygulamalarımızda bloglar, mesaj panoları ve haber bölümleri gibi etkileşimli özellikler sunmaktayız. Söz konusu özelliklere herhangi bir katkıda bulunmanız durumunda lütfen bu katkıların başkaları tarafından görülebileceğini ve söz konusu katkıların özel ya da gizli olmayacağını unutmayın.

Bize Ulaşın

Bu Beyan hakkında herhangi bir sorunuz, yorumunuz veya endişeniz olması ya da Kişisel Verilerinize erişim talep etmeyi veya gizlilik haklarınızı kullanmayı istemeniz durumunda lütfen aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bize ulaşın. Aynı zamanda privacy@sonova.com adresi üzerinden Veri Koruma Sorumlumuza da ulaşabilirsiniz.

Sonova'ya gösterdiğiniz ilgi için teşekkürler!

Sonova AG
Laubisruetistrasse 28
8712 Stäfa, İsviçre
Telefon: +41 58 928 0101
E-Posta: privacy@sonova.com

Yürürlük Tarihi: 1 Nisan 2018