Hear the World Foundation


Ondanks de zeer overtuigende cijfers blijft gehoorverlies een onderschat onderwerp: Ongeveer 15% van de wereldbevolking lijdt aan een vorm van gehoorverlies. Ongeveer de helft hiervan zou kunnen worden voorkomen. Circa 660.000 kinderen worden jaarlijks geboren met significant gehoorverlies.

Een belangrijke uitdaging: 80% van de mensen met gehoorverlies woont in landen met lage of middelhoge inkomens en heeft vaak geen toegang tot audiologische en medische zorg. In ontwikkelingslanden draagt slechts een op de 40 mensen met gehoorverlies een hoortoestel.
 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid wordt serieus genomen door de Sonova Group

Tegen deze achtergrond heeft Sonova de non-profitorganisatie Hear the World Foundation in 2006 opgericht. Het doel van deze stichting is om een wereld te creëren waarin iedereen de kans krijgt om goed te horen. Als een toonaangevende leverancier van gehoorapparaten, ziet Sonova het als zijn verantwoordelijkheid om mensen en voornamelijk kinderen met gehoorverlies te ondersteunen en zet het bedrijf zich in om gehoorverlies tegen te gaan.

De visie van Hear the World is een wereld waarin

  • iedereen de kans krijgt om goed te horen
  • horen wordt gewaardeerd en beschermd
  • het gebruik van een hoortoestel niet taboe is
  • en minder goed horende mensen gelijke kansen hebben

Behalve een informatiecampagne op lange termijn, die gericht is op het grote publiek en op deskundigen en opiniemakers in de gezondheidssector, is het werk van de stichting de belangrijkste motivatie. De Hear the World Foundation staat voor gelijke kansen en een betere leefkwaliteit voor mensen met gehoorverlies in de hele wereld. Om dat te bereiken houdt de stichting zich bezig met financiële hulpverlening en het leveren van hoortoestellen. Naast de ondersteuning van financiële en technologische projecten vormen medewerkers van de Sonova Group de derde steunpilaar van het werk van de stichting dankzij hun vrijwilligerswerk en expertise. De stichting ondersteunt vooral projecten waarin kinderen met gehoorverlies worden geholpen zodat zij zich op dezelfde manier kunnen ontwikkelen als andere kinderen uit hun leeftijdsgroep.

Ga voor meer informatie over de Hear the World Foundation naar www.hear-the-world.com