ansvarsfraskrivelse

Sonova AG (”Sonova”) har gjort sitt beste og vil fortsette å gjøre sitt beste for å gi nøyaktig og oppdatert informasjon. Men vi gir ingen garanti eller representasjon, uttrykt eller indirekte, at informasjonen på disse sidene, eller som det refereres til her, er nøyaktig eller komplett. Videre skal Sonova ikke på noen måte være ansvarlig for direkte, indirekte, tilfeldige skader, eller følgeskader som kommer av bruk av, tilgang til eller manglende evne til å bruke denne informasjonen. I tillegg skal ikke Sonova på noen måte være ansvarlig for mulige feil eller utelatelser i innholdet her. Dette gjelder spesielt for eventuelle referanser til produkter og tjenester som leveres av Sonova. Informasjonen på denne nettsiden kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller skrivefeil. Sonova kan også gjøre forbedringer og/eller endringer i produktene og/eller programmene som er beskrevet i denne informasjonen når som helst uten varsel på forhånd, og er ikke ansvarlig på noen måte for mulige konsekvenser av slike endringer.

Informasjon som Sonova publiserer på Internett, kan inneholde referanser eller kryssreferanser til produkter, programmer eller tjenester fra Sonova, illustrert eller beskrevet, som ikke er presentert eller tilgjengelig i ditt land. Slike referanser innebærer ikke at Sonova har til hensikt å presentere slike produkter, programmer eller tjenester i ditt land. Du kan få mer informasjon av din lokale forretningskontakt fra Sonova.

Det er opp til deg å ta forholdsregler for å sikre at det du velger å bruke ikke har virus, ormer, trojanere eller andre skadelige elementer. Sonova er ikke under noen omstendigheter ansvarlig overfor noen parter for direkte, indirekte, spesielle skader eller følgeskader som kan oppstå eller være tilknyttet bruk av denne nettsiden eller andre hyperkoblede nettsider, inkludert, uten begrensning, tapt salg eller inntekter, brudd i virksomhet, tap av programmer eller andre data på informasjonsstyringssystemet eller annet, selv om vi er varslet uttrykkelig om muligheten for slike skader.

Vår informasjon om investorforhold inneholder fremadrettede uttalelser, basert på dagens forventninger, noe som omfatter risiko og usikkerhet, og faktiske resultater kan avvike vesentlig. En slik risiko og usikkerhet omfatter teknologisk risiko, markedsrelatert risiko og usikkerhet knyttet til utviklingsprosessen, noe som kan føre til at utviklingsarbeidet avsluttes, produktlanseringen forsinkes eller det blir en sterk nedgang i produktets opprinnelige forventede nivå innen forbrukeraksept.

Håndtering av konfidensiell og personlig informasjon
Dette dokumentet beskriver Sonovas regelverk angående personlig informasjon vi mottar ved besøk på nettsidene våre. Sonova anerkjenner viktigheten av å beskytte personvernet knyttet til personlig informasjon som vi samler inn fra besøkende på nett. Mengden og typen informasjon som mottas, er avhengig av hvordan du bruker nettsiden.

Google Analytics: Dette nettstedet bruker Google Analytics, en nettbasert analysetjeneste levert av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics bruker “informasjonskapsler” som er tekstfiler som plasseres på datamaskinen din for å hjelpe nettstedet å analysere hvordan brukerne bruker nettstedet. Informasjonen som genereres av informasjonskapselen om din bruk av nettstedet, sendes normalt til Google der den blir lagret på servere i USA. Bare i unntakstilfeller vil hele IP-adressen bli overført til en Google-server i USA, der den vil bli forkortet. På forespørsel fra operatøren av dette nettstedet vil Google bruke denne informasjonen med det formål å evaluere din bruk av nettstedet, samle rapporter om aktivitet på nettstedet for nettstedsoperatører og levere andre tjenester knyttet til nettstedsaktivitet og internettbruk. IP-adressen som overføres av nettleseren din av Google Analytics, blir ikke assosiert med andre Google-data. Du kan nekte bruk av informasjonskapsler ved å velge de riktige innstillingene i nettleseren din, men vær oppmerksom på at du da ikke kan bruke alle funksjonene på dette nettstedet. Du kan også forhindre innsamling av data generert av informasjonskapselen og tilknyttet din bruk av nettstedet (inkludert IP-adressen din) av Google, i tillegg til å behandle slike data av Google, ved å laste ned og installere nettleserprogrammet som er tilgjengelig fra følgende lenke: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Det er bestemte sider der Sonova ber om personlig informasjon for å gi besøkende på nettsiden en tjeneste eller korrespondanse (f.eks. sende informasjonsbrosjyrer eller nyhetsbrev). Denne informasjonen, slik som navn, adresse, e-postadresse og muligens ekstra informasjon, samles inn for å behandle din bestemte forespørsel. Sonova kan bruke tredjeparts tjenesteleverandører i Sveits eller i andre land for å tilby disse tjenestene.

Internett-brukere kan bestemme seg for å sende Sonova sine personopplysninger, som Sonova kun vil bruke til å bestemme hvordan man svarer på e-posten eller for å levere den forespurte tjenesten.

Vi forbeholder oss retten til å endre våre retningslinjer for personvern. Reviderte retningslinjer for personvern gjelder bare for data som er samlet inn etter at endringene trådte i kraft.

Bruk av Sonova-nettstedet
Alt innholdet på dette Sonova-nettstedet er underlagt opphavsrett med enerett. Du kan lagre eller skrive ut en kopi av enkeltsider og/eller deler av Sonovas nettsider, forutsatt at du ikke fjerner merknader om opphavsrett eller annen merking for eierskap. Med eventuell lagring eller på andre måter kopiering fra Sonovas nettsider, skal vilkårene for bruk anses å være akseptert. Alle rettigheter skal tilhøre Sonova AG og selskapets lisensgivere. Sonova-nettsidene skal ikke reproduseres (helt eller delvis), overføres (elektronisk eller på annen måte), modifiseres, kobles til eller brukes til offentlig eller kommersiell bruk uten at det er innhentet skriftlig tillatelse fra Sonova på forhånd.

© Opphavsrett for Sonova,2007–2017. Med enerett.