varning

Sonova AG (”Sonova”) har lagt ner stort arbete på att tillhandahålla korrekt och aktuell information och kommer att fortsätta med det även framledes. Vi ger dock ingen garanti och gör inga utfästelser, vare sig uttryckligen eller underförstått, om att den information som anges här är korrekt eller fullständig. Sonova ska inte heller på något som helst sätt hållas ansvarigt för direkta, indirekta eller oförutsedda skador, följdskador eller skadestånd som kan uppstå genom användning av, tillgång till, eller oförmåga att använda denna information. Sonova ska inte heller på något sätt hållas ansvarigt för eventuella fel eller utelämningar i detta innehåll. Detta gäller särskilt alla hänvisningar till produkter och tjänster som Sonova tillhandahåller. Informationen på denna webbplats kan innehålla tekniska felaktigheter eller typografiska fel. Sonova kan också när som helst och utan föregående meddelande genomföra förbättringar och/eller förändringar av de produkter och/eller program som beskrivs i denna information, och ska inte på något sätt hållas ansvarigt för eventuella följder av sådana förändringar.

Information som Sonova publicerar på webbplatsen kan innehålla hänvisningar eller korshänvisningar till Sonovas produkter, program och tjänster, i illustrerad eller skriftlig form, som inte har lanserats eller inte är tillgängliga i ditt land. Sådana hänvisningar innebär inte att Sonova har för avsikt att lansera sådana produkter, program eller tjänster i ditt land. Mer information kan fås från din lokala Sonova-återförsäljare.

Det är ditt ansvar att säkerställa att vad du än väljer att använda är fritt från virus, maskar, trojaner och andra destruktiva element. Under inga omständigheter ska Sonova hållas ansvarigt inför någon part för direkta, indirekta eller särskilda skador eller följdskador som kan uppstå på grund av eller i relation till användningen av webbplatsen, eller någon annan hyperlänkad webbplats, inklusive utan begränsning, eventuell förlust av försäljning eller vinst, verksamhetsavbrott, förlust av program eller andra data i ditt informationshanteringssystem eller annat, även om vi uttryckligen har informerats om risken för sådana skador.

Vår information om investerarrelationer innehåller framåtblickande uttalanden baserade på aktuella förväntningar som innefattar risker och osäkerheter som kan göra att de faktiska resultaten avviker avsevärt. Dessa risker och osäkerheter omfattar tekniska risker, marknadsrelaterade risker och inneboende osäkerheter i utvecklingsprocessen, vilka kan leda till att utvecklingsarbetet avbryts, produktens lansering försenas, eller produktens ursprungliga förväntade acceptansgrad hos konsumenterna sänks betydligt.

Hantera konfidentiell information och personuppgifter
Detta dokument beskriver Sonovas policy gällande personuppgifter som uppges under ett besök på vår webbplats. På Sonova är vi medvetna om vikten av att skydda de personuppgifter som vi kan komma att samla in om våra webbplatsbesökare. Mängden och typen av uppgifter som samlas in beror på hur du använder vår webbplats.

Google Analytics: Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder ”cookies”, det vill säga textfiler som placeras på din dator som hjälper webbplatsen att analysera hur användare använder webbplatsen. Den information som denna cookie sammanställer om din användning av webbplatsen överförs vanligen till och lagras av Google på servrar i USA. Endast i undantagsfall kommer din fullständiga IP-adress att överföras till en Google-server i USA, där den kommer att förkortas. På begäran från webbplatsens operatör kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsoperatörer och tillhandahålla andra tjänster som avser webbplatsaktivitet och internetanvändning. Den IP-adress som överförs av din webbläsare av Google Analytics kommer inte att sammanföras med andra Google-data. Du kan neka till användningen av cookies genom att ange lämpliga inställningar i din webbläsare. Observera dock att om du gör detta kommer du kanske inte att kunna utnyttja alla funktioner på webbplatsen till fullo. Du kan dessutom förhindra att Google samlar in de data som cookien skapar och sammankopplar med din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress), liksom att Google behandlar dessa data, genom att hämta och installera ett webbläsartillägg som du får tillgång till via följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Det finns specifika sidor där Sonova ber om personuppgifter för att erbjuda webbplatsbesökaren viss tjänster eller aviseringar (t.ex. utskick i form av informationsbroschyrer eller nyhetsbrev). Dessa uppgifter, som till exempel namn, e-postadress, och kanske även ytterligare information, samlas in för att kunna uppfylla din specifika begäran. Sonova kan använda sig av externa tjänsteleverantörer i Schweiz eller andra länder för att utföra dessa tjänster.

Internetanvändare kan besluta sig för att skicka sina personuppgifter, som Sonova endast kommer att använda för att fastställa hur företaget ska svara på det elektroniska meddelandet eller tillhandahålla den efterfrågade tjänsten.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår sekretesspolicy. En reviderad sekretesspolicy gäller endast för uppgifter som har samlats in efter det att ändringarna har trätt i kraft.

Användning av Sonovas webbplats
Hela innehållet på denna Sonova-webbplats är upphovsrättsskyddat och alla rättigheter förbehålls. Du får spara eller skriva ut en papperskopia av enskilda sidor och/eller avsnitt från Sonovas webbplats, förutsatt att du inte avlägsnar några meddelanden om upphovsrätt eller andra meddelanden om äganderätt. Om du sparar eller på annat sätt kopierar innehåll på Sonova-webbplatsen anses du ha godkänt villkoren och bestämmelserna för dess användning. Alla rättigheter tillhör Sonova AG och dess licensgivare. Du får inte reproducera (hela eller delar av), överföra (elektroniskt eller på annat sätt), ändra eller länka till Sonova-webbplatsen eller använda den i allmänt eller kommersiellt syfte utan föregående skriftligt tillstånd från Sonova.

© Copyright Sonova, 2007–2017 – Med ensamrätt.