Skip to main content

Käyttöehdot

Sonova AG (”Sonova”) on panostanut – ja aikoo jatkossakin panostaa – vahvasti täsmällisten ja ajantasaisten tietojen antamiseen. Emme kuitenkaan anna mitään nimenomaista tai epäsuoraa takuuta tai vakuutusta siitä, että tässä olevat, tai niihin viitatut tiedot ovat tarkkoja tai täydellisiä. Lisäksi Sonova ei ole millään tavalla vastuussa suorasta, epäsuorasta, tahattomasta, seurauksena syntyvästä tai rangaistusluonteisista vahingonkorvauksista, jotka syntyvät näiden tiedon käytöstä, tietoihin pääsystä tai kyvyttömyydestä käyttää tietoja. Lisäksi Sonova ei ole mitenkään vastuussa mistään mahdollisista tämän sisällön virheistä tai puutteista. Tämä koskee erityisesti kaikkiin Sonovan toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin tehtyjä viittauksia. Tämän verkkosivuston tiedot saattavat olla teknisesti epätarkkoja tai sisältää kirjoitusvirheitä. Sonova saattaa myös parantaa ja/tai muuttaa tuotteita ja/tai ohjelmia, joista on kerrottu näissä tiedoissa, milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta, eikä se ole mitenkään vastuussa kyseisten muutosten mahdollisista seurauksista.

Tiedot, jotka Sonova julkaisee verkossa, saattavat sisältää sellaisia viittauksia tai ristiviittauksia Sonovan tuotteisiin, ohjelmiin ja palveluihin – kuvina tai tekstinä – joita ei ole lanseerattu tai jotka eivät ole saatavilla omassa maassasi. Kyseiset viittaukset eivät tarkoita sitä, että Sonova aikoisi lanseerata kyseisiä tuotteita, ohjelmia tai palveluita omassa maassasi. Saat lisätietoa paikalliselta Sonovan yrityskumppaniltasi.

Velvollisuutesi on ryhtyä varotoimiin varmistaaksesi, että mikään käyttöösi valitsema ei sisällä viruksia, matoja, troijalaisia ja muita tuhoavia elementtejä. Sonova ei missään tapauksessa ole vastuussa millekään osapuolelle mistään tämän sivuston käytöstä aiheutuneista suorista, epäsuorista, erityisistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, tuoton menetys, liiketoiminnan keskeytyminen, ohjelmien tai muiden tietojen käsittelyä koskevien tietojen katoaminen, vaikka meille nimenomaisesti ilmoitettaisiin tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.

Sijoittajasuhteitamme koskevat tiedot sisältävät tämänhetkisiin odotuksiin perustuvia pitkän aikavälin julkilausumia, joihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden vaikutuksesta todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti. Näihin riskeihin ja epävarmuustekijöihin lukeutuvat teknologiasta aiheutuvat riskit, markkinoihin liittyvät riskit sekä kehitysprosessiin liittyvät epävarmuustekijät, jotka saattaisivat johtaa kehittämistoimien päättämiseen tai viiveeseen tuotteen käyttöönotossa tai merkittävästi vähentää tuotteen kuluttajahyväksynnän ennakoitua tasoa.

Sonovan sivuston käyttö

Sonovan sivuston koko sisältö on tekijänoikeuden alaista, ja kaikki oikeudet pidätetään. Voit tallentaa tai tulostaa paperille yksittäisiä sivuja ja/tai Sonovan sivuston osia sillä ehdolla, että et poista mitään tekijän- tai omistusoikeuksia koskevia ilmoituksia. Tallentamalla tai muutoin kopioimalla sisältöä Sonovan sivustolta hyväksyt sivuston käyttöehdot. Sonova AG ja sen lisenssinantajat pidättävät kaikki oikeudet. Sinulla ei ole oikeutta jäljentää (kokonaan tai osittain), lähettää (sähköisesti tai muutoin), muokata tai käyttää Sonovan sivustoa tai sisällyttää linkkejä siihen mihinkään julkisiin tai kaupallisiin tarkoituksiin ilman Sonovalta etukäteen saatua kirjallista lupaa.

Tavaramerkit/omistusoikeudet

Sinun tulee olettaa, että kaikki tällä sivustolla esiintyvät tuote- ja palvelunimet ovat Sonovan tavaramerkkejä riippumatta siitä, onko ne kirjoitettu isolla fontilla, kursivoituna tai tavaramerkillä merkittynä. Sivusto voi sisältää myös muiden osapuolten tavaramerkkejä tai niille kuuluvia omistusoikeuksia tai viittauksia niihin. Sinulle ei myönnetä tai anneta käyttölupaa tai muuta oikeutta tällaisiin Sonovan ja/tai muiden osapuolten tavaramerkkeihin ja muihin omistusoikeuksiin.  

© Tekijänoikeuden omistaa Sonova, 2007–2019 – kaikki oikeudet pidätetään.