ansvarsfraskrivelse

Vi, Sonova AG (”Sonova”), har bestræbt os på – og vil fortsætte med – at levere nøjagtig og ajourført oplysninger på dette websted. Dog garanterer vi hverken direkte eller indirekte, at oplysningerne er nøjagtig eller fuldstændig. Derudover er Sonova ikke på nogen måde ansvarlig for direkte, indirekte eller hændelige skader, følgeskader eller straffende skader som følge af brug af, adgang til eller manglende evne til at anvende oplysningerne. Sonova er heller ikke på nogen måde ansvarlig for mulige fejl eller udeladelser i disse oplysninger. Dette gælder især referencer til produkter og tjenester, der leveres af Sonova. Oplysningerne på dette websted kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl. Sonova kan også til enhver tid og uden varsel foretage forbedringer og/eller ændringer i produkterne og/eller programmerne, der er beskrevet i oplysningerne, og er ikke på nogen måde ansvarlig for mulige konsekvenser heraf.

Oplysninger, som Sonova offentliggør på internettet, kan indeholde referencer eller krydsreferencer til Sonova-produkter, -programmer og -tjenester i illustreret eller beskrevet form, som ikke er offentliggjort eller tilgængelig i dit land. Disse referencer antyder ikke, at Sonova påtænker at annoncere disse produkter, programmer eller tjenester i dit land. Yderligere oplysninger kan indhentes fra din lokale Sonova-kontakt.

Det er dit eget ansvar at sikre, at de oplysninger, du vælger at anvende, er fri for vira, orme, trojanske heste og lignende destruktive elementer. Sonova er på ingen måde ansvarlig over for nogen part for direkte, indirekte, særlige eller hændelige skader eller følgeskader som følge af brug af dette websted eller noget andet refereret websted, herunder, men ikke begrænset til, tabt salgsmulighed eller fortjeneste, driftsforstyrrelser, tab af programmer eller data i jeres it-system eller lignende, også selvom vi udtrykkeligt er advaret om risikoen for sådanne skader.

Vores oplysninger om relationer til investorerne indeholder fremsynede erklæringer, der er baseret på de aktuelle forventninger, hvilket involverer risici og usikkerheder, der kan medføre væsentligt andre reelle resultater. Disse risici og usikkerhed omfatter teknologiske risici, markedsrelaterede risici og usikkerheder i udviklingsprocessen, som kan medføre ophør af denne proces, forsinkelse af produktlancering eller væsentligt forringe forbrugernes oprindeligt forventede modtagelse af produktet.

Håndtering af fortrolige og personlige oplysninger
Dette dokument beskriver Sonovas politik vedrørende personlige oplysninger, som er indsamlet efter de brugernes besøg på vores websted. Sonova forstår vigtigheden af at beskytte de personlige oplysninger, vi indsamler om brugerne på vores websted. Mængden og typen af modtagne oplysninger afhænger af brugen af webstedet.

Google Analytics: Dette websted anvender Google Analytics til at indsamle brugsdata. Google Analytics er en analysetjeneste fra Google, Inc. (”Google”). Google Analytics anvender cookies, som er tekstfiler, der gemmes på din computer med det formål at hjælpe webstedet med at analysere de besøgendes brug af webstedet. Oplysningerne, som cookien genererer vedrørende din brug af webstedet, overføres som regel til og opbevares af Google på servere i USA. Kun i særlige tilfælde overføres den fulde IP-adresse til en Google-server i USA og forkortes. På foranledning af webstedets ejer anvender Google disse oplysninger til at evaluere din brug af webstedet og udarbejder rapporter om aktiviteten på webstedet til dets ejere samt stiller andre tjenester om webstedsaktivitet og internetbrug til rådighed. De IP-adresser, som overføres fra din browser via Google Analytics, associeres ikke med andre Google-oplysninger. Du har ret til at takke nej til brugen af cookies ved at vælge det i browseren, men bemærk, at det vil medføre nedsat funktionalitet på webstedet. Ydermere har du mulighed for at forhindre cookiens dataindsamling om din brug af webstedet (herunder din IP-adresse) til Google samt databehandlingen hos Google ved at downloade og installere denne udvidelse til din browser: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=da-DK

På nogle websider anmoder Sonova om personlige oplysninger for at kunne kontakte en besøgende på webstedet, f.eks. brochurer og nyhedsbreve pr. mail. Disse personlige oplysninger, såsom navne, adresser, e-mailadresser og eventuelt yderligere information, indsamles for at imødekomme netop din forespørgsel. Sonova benytter sig muligvis af løsninger fra tredjeparter i Schweiz eller udlandet til at udbyde disse tjenester.

Brugere kan vælge at dele disse oplysninger med Sonova, som kun anvender dem til at beslutte, hvordan e-mails skal håndteres eller anmodede tjenester leveres.

Vi forbeholder os retten til at ændre fortrolighedspolitikken. En ændret fortrolighedspolitik gælder kun data indsamlet efter ikrafttrædelsesdatoen.

Brug af Sonovas websted
Alt indhold på Sonova-webstedet er underlagt loven om ophavsret, og alle rettigheder forbeholdes. Det er tilladt at gemme eller udskrive en kopi af enkelte websider og/eller dele af Sonova-webstedet, såfremt du ikke fjerner teksten om ophavsret. Ved at gemme eller på anden vis kopiere fra Sonova-webstedet anses du for at have accepteret vilkårene og betingelserne for brug af webstedet. Alle rettigheder forbliver forbeholdt Sonova AG og dennes licensgivere. Det er forbudt at benytte gengive (helt eller delvist), overføre (elektronisk eller fysisk), ændre, referere til eller anvende Sonova-webstedet til offentlige eller kommercielle formål uden Sonovas skriftlige samtykke.

© Copyright Sonova 2007-2017. Alle rettigheder forbeholdes.